Öğrenci Memnuniyet Anketi

Sınıfı:

Yaşı:
 

Sınıfı:

 
Ulaşılabilirlik ve İletişim
  
Öğretim Elemanları ile görüşebiliyorum.
Yüksekokul Müdürü ile görüşebiliyorum.
İdari makamlara rahatlıkla ulaşabiliyorum.
Öğrenci Danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyorum
Şikayet, İstek ve Öneri
  
Danışmanım ilettiğim sorunlarla ilgileniyor.
Yüksekokul yönetimi ilettiğim sorunların çözümü ile ilgilenir.
Yüksekokula ilettiğimiz şikayet, öneri ve isteklere cevap verilir.
Güvenilirlik
  
Yüksekokul yönetimine güvenirim.
Öğretim Elemanlarımıza güvenirim.
Yüksekokulda kendimi güvenli hissediyorum.
Yüksekokulumuzda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Kararlara Katılım
  
Yüksekokulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır.
Yüksekokul öğrenci temsilcisi öğrencileri temsil edebilmektedir.
Hizmet Kalitesi
  
Yüksekokul çalışanları güler yüzlüdür.
Yüksekokul çalışanları yardım severdir.
Yüksekokul çalışanları öğrencilik sorunlarımla yakından ilgilenmektedir.
Yüksekokul çalışanları temel konularda bilgi vermektedir.
Öğrencilik işlerim kısa bir sürede bitirilmektedir.
İsteklerime yeterli yanıtı alabilmekteyim.
Yüksekokulun WEB sayfalarından gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir.
Yüksekokulun Teknolojik alt yapısı yeterlidir.
Genel olarak, Yüksekokulun hizmet kalitesinden memnunum.
Yüksekokulun Fiziki Durumu
  
Yüksekokul binası ve diğer fiziki mekanlar (derslik, bahçe, kantin vb.) yeterlidir.
Sınıfta rahatlıkla oturabiliyor, dersleri en iyi şekilde izleyebiliyorum.
Sınıflarımız ders işlemeye uygundur.
Masa, sandalye, sıra, bank, mobilya vb. eşyanın yerleşim biçimi uygundur.
Yüksekokulun kapalı alanları temizdir.
Yüksekokulun bahçesi temizdir.
Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler
  
Yeteri miktarda sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.
Yeteri miktarda sportif faaliyetler düzenlenmektedir.
Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınmaktadır.
Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri beğeniyorum.
İsteklerime ve yeteneklerime uygun kulüp faaliyetlerine katılıyorum.
Kişisel gelişim seminerleri veriliyor.
Mesleki eğitim seminerleri veriliyor.
Yeteri miktarda sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

Dönem boyunca aldığınız dersler ve uygulamalara ilişkin öneri ve beklentileriniz nelerdir? Yazınız